Coentunnel

De Coen Tunnel is een tunnel die aangelegd is in 1966 en loopt onder het Noordzee kanaal in Amsterdam-West. Het onderhoud en schoonmaak aan de binnenkant van de Coentunnel is zeer frequent en brengt veel kosten met zich mee. De binnenzijde van de tunnel is beton. Problemen op het beton zijn enerzijds de verkleuring door: uitlaatgassen, vuilafstoting door vervuilde buitenlucht, micro-organismen (algen, mos), water en vocht. Anderzijds zijn betonrot (door water en vocht) en betonscheuren (door vorst en warmte) een groot probleem.

Uitgangspunten in het Coentunnel project voor Greenpower Nano:

  • verlagen van de renovatie, schoonmaak en onderhoudskosten
  • lange termijn bescherming van het beton

Om de wanden aan de binnenzijde van de tunnel te beschermen (oppervlakte was 400m2) zijn allereerst de wanden grondig schoon gemaakt met hoge drukreiniging. Daarna is op de wanden de nano-coating S14 aangebracht.

De nano-coating S14 is ideaal voor poreuze ondergrond zoals steensoorten en beschermt voor een lange termijn waarbij de schoonmaak en onderhoudskosten aanzienlijk lager zijn. Een zeer interessant en geslaagd project.

Nano coating voor bescherming van beton